Kontakt

e-mail: info@tkaniny-dzianiny-online.pl

tel 721 223 335

adres do doreczeń i zwrotów:

Sklep "Tkaniny"

34-325 Łodygowice, ul. Okreżna 4

 

=============================

adres rejestrowy firmy:

Robert Hyla

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RH MIX"

41-200 Sosnowiec ul. Lwowska 17b/44

NIP 644-101-51-17

Regon 272623641

============================

Zarejetroany w Centralnej Eidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), prowadzonej przez Ministra
właciwego do spraw gospodarki